945. ΚΑΣΙΒΑ - ΣΑΠΟΡΟ
2 - 1 (ΤΕΛ)

946. ΤΟΣΟΥ - ΟΥΡΑΒΑ
2 - 1 (ΤΕΛ)

2410. ΡΤΟΥ - ΟΓΚΡΕ
ΑΝΑΒΟΛΗ