945. ΚΑΣΙΒΑ - ΣΑΠΟΡΟ
2 - 1 (ΤΕΛ)

946. ΤΟΣΟΥ - ΟΥΡΑΒΑ
2 - 1 (ΤΕΛ)

965. ΦΡΕΪ - ΓΚΑΪΣ
0 - 1 (ΤΕΛ)

967. ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ - ΟΝΤ
5 - 1 (ΤΕΛ)

976. ΣΑΝΤΝΕΣ - ΓΙΕΡΒ
0 - 3 (ΤΕΛ)

2410. ΡΤΟΥ - ΟΓΚΡΕ
6 - 1 (ΤΕΛ)

2411. ΧΑΜ ΚΑΜ - ΑΛΤΑ
2 - 1 (ΤΕΛ)

2412. ΦΙΝΝΣΝΕΣ - ΑΣΚΕΡ
0 - 1 (ΤΕΛ)

2413. ΧΟΝΤ - ΜΠΙΑΣΕΝ
1 - 3 (ΤΕΛ)

2422. ΕΝΣΚΕΝΤΕ - ΟΥΜΕΑ
2 - 5 (ΤΕΛ)

2502. ΠΙΤΕΑ - ΜΠΟΝΤΕΝΣ
5 - 4 (ΤΕΛ)