565. ΤΟΥΡ - ΛΑΝΣ
0 - 1 (ΤΕΛ)

600. ΣΟΣΟ - ΜΠΡΕΣΤ
1 - 1 (ΤΕΛ)

607. ΣΑΤΟΡΟΥ - ΝΙΟΡ
1 - 0 (ΤΕΛ)

610. ΠΑΡΙ - ΑΖΑΞΙΟ
0 - 0 (ΤΕΛ)

611. ΛΑΒΑΛ - ΚΛΕΡΜΟΝ
0 - 3 (ΤΕΛ)

612. ΚΕΒΙΓΙ - ΤΡΟΥΑ
1 - 2 (ΤΕΛ)

636. ΕΝΠΙ - ΣΜΟΥΧΑ
2 - 3 (ΤΕΛ)

657. ΛΙΝΤΣ - ΜΠΟΛΤΟΝ
2 - 1 (ΤΕΛ)

688. ΠΕΛΟΤΑΣ - ΑΒΑΐ
1 - 1 (ΤΕΛ)