889. ΤΕΡΑΜΟ - ΦΑΝΟ
2 - 1 (ΤΕΛ)

913. ΕΒΡΟ - ΛΙΕΙΔΑ
2 - 1 (ΤΕΛ)