779. ΤΟΚΙΟ - ΚΑΣΙΒΑ
0 - 1 (ΤΕΛ)

817. ΓΚΑΡΤΕΝ - ΒΑΙΤΣ
ΑΝΑΒΟΛΗ

830. ΣΟΥΒΟΝ - ΣΕΟΥΛ
1 - 2 (ΤΕΛ)