550. ΧΑΒΡΗ - ΝΑΝΣΙ
3 - 0 (ΤΕΛ)

551. ΟΣΕΡ - ΡΕΜΣ
1 - 4 (ΤΕΛ)

553. ΝΙΟΡ - ΓΚΑΖΕΛΕΚ
4 - 1 (ΤΕΛ)

554. ΝΙΜ - ΛΟΡΙΑΝ
1 - 0 (ΤΕΛ)

556. ΠΑΡΙ - ΣΑΤΟΡΟΥ
0 - 0 (ΤΕΛ)

557. ΤΟΥΡ - ΚΙΟΥΒΕΓΙ
2 - 2 (ΤΕΛ)

562. ΤΟΡΚΙ - ΓΚΙΣΕΛΙ
3 - 4 (ΤΕΛ)

2436. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΡΟΜΑ
5 - 2 (ΤΕΛ)