388 Χάκεν - Κάλμαρ
0 - 2 (ΤΕΛ)

407 Λάχτι - Ίλβες
3 - 2 (ΤΕΛ)