Οπάβα - Ζλιν
0 - 0 (ΤΕΛ)

Τρουά - Σοσό
2 - 1 (ΤΕΛ)