1982. ΣΤΟΟΥΚ - ΜΠΕΡΝΛΙ
1 - 1 (ΤΕΛ)

1985. ΝΙΣ - ΜΟΝΠΕΛΙΕ
1 - 0 (ΤΕΛ)

1986. ΚΙΕΒΟ - ΙΝΤΕΡ
1 - 2 (ΤΕΛ)

1992. ΧΑΚΕΝ - ΧΑΜΑΡΜΠΙ
2 - 2 (ΤΕΛ)

2013. ΣΙΟΝ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ
2 - 2 (ΤΕΛ)

2020. ΛΕΪΣΟΕΣ - ΑΡΟΥΚΑ
2 - 2 (ΤΕΛ)

2023. ΤΟΝΤΕΛΑ - ΑΒΕΣ
3 - 0 (ΤΕΛ)

2025. ΑΛΟΑ - ΕΪΡ
2 - 1 (ΤΕΛ)

2031. ΝΟΡΜΠΙ - ΓΚΕΦΛΕ
0 - 2 (ΤΕΛ)

2036. ΚΟΛΩΝΙΑ - ΣΑΛΚΕ
2 - 2 (ΤΕΛ)

2042. ΠΑΟΚ - ΞΑΝΘΗ
2 - 1 (ΤΕΛ)

2051. ΦΛΟΡΟ - ΝΟΤΟΝΤΕΝ
1 - 4 (ΤΕΛ)

2055. ΒΙΚΙΝΓΚ - ΑΣΑΝΕ
4 - 0 (ΤΕΛ)

2309. ΤΙΓΚΡΕ - ΟΥΡΑΚΑΝ
0 - 2 (ΤΕΛ)

2470. ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ - ΦΑΝΟ
0 - 1 (ΤΕΛ)

2479. ΚΟΖΕΝΤΣΑ - ΡΕΝΤΕ
0 - 3 (ΤΕΛ)

2640. ΣΑΜΠΑΓΙΛ - ΚΑΠΑΖ
1 - 1 (ΤΕΛ)

2874. ΑΛΤΑ - ΧΟΝΕΦΟΣ
2 - 1 (ΤΕΛ)

2875. ΑΣΚΕΡ - ΜΓΙΟΛΝΕΡ
5 - 1 (ΤΕΛ)

2899. ΛΕΑΛΤΑΝΤ - ΙΖΑΡΑ
1 - 0 (ΤΕΛ)

2917. ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΟΛΟΤ
3 - 1 (ΤΕΛ)

2948. ΚΙΑΣΟ - ΑΑΡΑΟΥ
0 - 2 (ΤΕΛ)

2949. ΒΟΛΕΝ - ΒΑΝΤΟΥΖ
2 - 2 (ΤΕΛ)

2950. ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ - ΒΙΛ
0 - 3 (ΤΕΛ)