603 Αλασκέρτ - Λόρι
5 - 1 (ΤΕΛ)

610 Τούρκου - Ίλβες
0 - 1 (ΤΕΛ)

614 Λωζάνη - Κιάσο
2 - 1 (ΤΕΛ)